CIVIC / BRAND MOVIE

VI & MOVIE
Client : HONDA MOTOR CO.,LTD.
Creative Director : Naoto Kawakami (dentsu)
Art Director : Takahisa Nakajima
Film Director : Eiji Tanigawa
Copywriter : Takayasu Tamayama (dentsu)
Planner : Tetsuya Maehara (dentsu)
Planner : Takuma Kawata (dentsu)
Producer : Takaharu Hatori (TYO monster)
Producer : Isao Honma (TYO monster)
Designer : Ryota Sunahara