SEIBU RAILWAY / BRANDING

POSTER
Client : SEIBU RAILWAY
Creative Director : Koji Hirayama
Art Director : Takahisa Nakajima
Copywriter : Yoko Seki (dentsu)
Designer : Takashi Kadoshima
Photographer : Mahiro Shintani