UNIQLO FLEECE

TVCM
Client : UNIQLO CO., LTD.
Executive Creative Director : Koichi Sawada (dentsu)
Creative Director : Takuya Isozima (dentsu)
Art Director : Takahisa Nakajima
Film Director : Koichi Iguchi
Copywriter : Takuya Isozima (dentsu)
Cameraman : Takaki Kumada
Producer : Takaharu Hatori (TYO monster)
Producer : Kentaro Kinoshita (TYO monster)
Music : Keisuke Tominaga